ventilatiesysteem - Aalst

In deze casco aangekochte rijwoning in Aalst werd in samenspraak met de klant de inplanting van het ventilatiesysteem D - enige oplossing omdat de ramen al geplaatst waren, zonder toevoerroosters - bepaald zodanig dat er zo weinig mogeljik omkastingen nodig waren om leidingen te verstoppen. Voor de plaatsing
van de dakdoorvoeren voor luchtaanvoer en -afvoer werd rekening gehouden met de latere plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen.

Contacteer ons

02 793 00 71

info@optimacalora.be


Lenniksesteenweg 642
1500 Halle

Zaakvoerders

Hans Quinart
Peter Van Stevens