warmtepompboiler - Sint-Genesius-Rode

De bestaande installatie bestond uit een veel te grote atmosferische vloerketel in combinatie met een slecht geïsoleerd warm water boiler, waarop een omloopcircuit was gekoppeld dat continu draaide. Hierdoor circuleerde er 24h/24h warm water doorheen de buizen. Het gebruik van een omloopleiding is op zich geen overbodige luxe gezien de grootte van de woning en de afstand tot de verschillende badkamers, maar zonder regeling is dit een ware energieverslinder.

De klant wilde graag voor hernieuwbare energie opteren. Jammer genoeg behoorde een warmtepomp voor verwarming niet tot de mogelijkheden omdat zijn afgiftesysteem, nl. radiatoren, zich daar niet toe leende. Daarom werd er geopteerd voor een condenserende gaswandketel, waarvan het vermogen aangepast werd aan het warmteverlies van de woning, in combinatie met een warmtepompboiler, een warmtepomp die enkel gebruikt wordt voor de productie van sanitair warm water. Om een kamerlucht-onafhankelijke werking te kunnen garanderen, werd de warm water boiler nabij een keldergat geplaatst. De uitmonding van de kanalen voor luchttoevoer en -afvoer werd op maat gemaakt van het keldergat en zodanig dat er geen recirculatie van de ventilatielucht mogelijk is. Het omloopcircuit bleef behouden maar is wel gestuurd op basis van een bewegingssensor in de badkamers. Van zodra er beweging waargenomen wordt, draait de omlooppomp gedurende 5 minuten.

  • warmtepompboiler
  • gestuurd omloopcircuit

Contacteer ons

02 793 00 71

info@optimacalora.be


Lenniksesteenweg 642
1500 Halle

Zaakvoerders

Hans Quinart
Peter Van Stevens